APLIKACE PŘENOSU HMOTY ŠPIČKOVÉ INOVACE
Procesně orientované návrhy
Vysoká bezpečnost procesu

Vysoká spolehlivost procesu je zajištěna prokazatelnou vysokou pevností spolu se speciální strukturou našich modulů, což umožňuje rovnoměrnou distribuci kapaliny pro různá hydraulická zatížení.

Spolu s naším týmem nabízíme výběr materiálů, které se mají použít, a také správné typy modulů spolu s účinnými systémy distribuce kapalin.

 

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry