ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VÝKONNÉ INOVACE
Velká účinná plocha s vysokou stabilitou produktu
Dlouhodobý výkon při čištění

KOMPONENTY PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Hewitech navrhuje a vyrábí tvarovaná plastová filtrační média pro biologické aplikace čištění odpadních vod pro komunální i průmyslové odpadní vody. Naše výrobky se používají pro odbourávání BSK a nitrifikaci v systémech se skrápěnými filtry nebo zanořenými biologickými reaktory s pevným ložem. Četné kladné reference z německých i mezinárodních projektů používajících technologie skrápěných filtrů dokazují naši kompetenci. Dokážeme výrazně snížit investiční náklady zákazníka.

Za tímto účelem vám můžeme prostřednictvím našeho zkušeného týmu nabídnout renovaci nebo obnovu skrápěných biologických filtrů a další služby, jako jsou celková technická řešení, odstranění a nahrazení použitých náplní filtrů spolu s přizpůsobenými nosnými konstrukcemi a rotačním distributorem pro dosažení vynikajícího výkonu celého systému.

Náš zkušený tým vám může nabídnout renovační nebo obnovovací práce na skrápěných biologických filtrech a další technická řešení, včetně odstranění a výměny použitých filtračních médií, spolu s přizpůsobenými nosnými konstrukcemi a rotačním distributorem pro dosažení optimálního výkonu systému. Naše filtrační náplně poskytují dlouhodobou účinnost díky velké efektivní ploše instalovaných médií, jakož i extrémně vysokou stabilitu produktu, která zajišťuje dlouhou životnost filtru.

 

Další informace také s následujícími vysvětlujícími videi:

Video ansehen »

 

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry