ČISTĚNÍ VZDUCHU INOVACE NEUTRALIZACE ZÁPACHU
Efektivní struktura povrchu proti emisím
Odstranění zápachu

VÝROBKY PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU A ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU

Regulace zápachu v zemědělských provozech s intenzivním chovem zvířat vyžaduje účinné systémy čištění odpadního vzduchu. Sem patří například bioplynové stanice, které produkují odpadní vzduch. Zde speciálně navržené výplně mohou uplatnit svou vysokou účinnost pro čištění odpadního vzduchu obsahujícího např. prach, síru nebo amoniak. Tato řešení jsou již mnoho let nezbytným předpokladem pro rozšíření stávajících nebo realizaci nových instalací.

Přísné legislativní požadavky na udržování čistoty odpadního vzduchu stále více nutí průmyslové společnosti s vysokou úrovní emisí zápachu do instalace a provozování efektivních systémů čištění odpadního vzduchu, tak aby se snížily jejich emise zápachu.

Díky  své účinnosti a nízkým nákladům na energii a provoz jsou naše vysoce výkonné výplně pro tyto aplikace nákladově velice efektivní alternativou pro dodatečné vybavení praček bioplynu (filtry pro bioplyn).

Hewitech je jedním z nejznámějších výrobců nápní do praček plynů (skrubrů) pro úpravu a čištění odpadního vzduchu.

 

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry