SPOLEČNÁ SKUPINA FIREM

OD NÁPADU K PRODUKTU POD JEDNOU STŘECHOU.

Od nápadu k produktu pod jednou a tou samou střechou, to je náš recept na úspěch.

Rodinná společnost, založená v roce 1993 se zaměřením na strojírenskou činnost, se během posledních 10 let neustále rozvíjela prostřednictvím kontinuálních inovací a expandovala do zahraničí. Malý rodinný podnik s několika zaměstnanci tak položil pevné základy pro založení a rozvoj dnešní skupiny společností Hewitech s aktivitami na světovém trhu s více než 150 zaměstnanci.

Kromě našich vlastních dceřiných společností to zahrnuje naše dlouholeté mezinárodní obchodní a další partnery, kteří významně přispěli k vývoji produktů a služeb společnosti Hewitech, a to nejen pronikáním na a rozvojem místních trhů se stávajícími produkty, ale také prostřednictvím svých odborných znalostí v různých oblastech možných aplikací.

Skupina Hewitech bude v tomto trendu mezinárodního rozvoje a spolupráce pokračovat i v budoucnu. Úspěch flexibilního,  inovativního rodinného podniku je zárukou dalšího trvalého rozvoje.

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry