O NÁS

Od myšlenky k produktu – vše pod jednou střechou

Rodinná společnost Hewitech byla založena Frankem Dirkskötterem a Nicole Hewingovou v roce 1993. Po zahájení činnosti jako „one-man show“ v oblasti projekce a výroby speciálních strojů společnost neustále rostla s cílem vyrábět spolehlivé a efektivní stroje pro průmysl zpracování plastů. Jednalo se o tvářecí systémy, nástroje, rotační systémy, svařovací a řezací zařízení, stanice nakládky materiálu a vydávací / míchací zařízení. Známé instalace PP fólií nesou punc značky Hewitech – extruze taveniny a svařování do bloků - desetiletí zkušeností. Vyrábíme přímo z granulátů a ne z drahých válcovaných fólií!

Moderní výrobní technologie nám navíc umožňuje dosáhnout optimalizace výroby produktu přímo z taveniny. Tato technologie přesvědčuje naše zákazníky již po celá desetiletí!

UDRŽITELNÝ RŮST DÍKY TECHNOLOGII VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

V průběhu vývoje jsme investovali do technologie vstřikování plastů za použití velkých tvářecích zařízení a speciálních postupů pro aplikace v chladicích věžích a při zadržování dešťové vody. Tyto technologie dnes nastavují nové standardy pro všechny hráče na trhu těchto plastových výrobků!

Výkonné chladicí systémy byly vytvořeny za použití inovativních vysoce účinných chladicích výplní různých tvarů a pevnosti vyrobených z polypropylenu. To v dané době vedlo k nepředvídatelné změně na trhu chladicích věží. Významná zlepšení výkonu chlazení, zvýšená úroveň účinnosti v elektrárnách a použití k přírodě šetrnějšího a zdravějšího materiálu než PVC vytvořily průlom v udržitelném růstu mladé společnosti.

Ve stejné době jsme vyvinuli a postavili speciální experimentální chladicí věž, jejíž designové parametry a metodika měření byly v té době rozhodující pro vývoj vysoce výkonných chladicích výplní. V tomto zdvojeném testovacím zařízení bylo možné rychle a účinně porovnat všechny prototypy nových výrobků vždy za přísně stejných podmínek. Tyto výsledky jsou i dnes stále platné a použitelné pro výpočet chladicího výkonu a snižování tlakových ztrát v chladicích věžích.

Dodnes silná dvojce: vstřikování plastů a stavba speciálních strojů

VSTŘIKOVÁNÍ

Námi vyráběné vstřikované produkty se používají v nejrůznějších oblastech jako jsou vsakování/infiltrace dešťové vody, adiabatické chladicí systémy a výroba výplní pro chladicí věže. V těchto oblastech spoléháme na další a neustálý inovativní rozvoj. Speciálně vyvinuté výrobní metody a neustálé testování nových materiálů (včetně lotosového efektu) v našich vlastních zkušebnách zaručují přesnost a vysoký výkon.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE STROJŮ

Naše nápady a úkoly realizujeme s pomocí CAD software ve vývojovém oddělení společnosti Hewitech. Vlastní konstrukce nástrojů (CNC) a speciálních strojů nám poskytuje nezávislost a umožňuje dosažení nejkratšího vývoje a výrobních lhůt nových strojů a plastových komponentů.

Vlastní zkušenosti a hluboké znalosti vytváří nejlepší předpoklady pro optimální design a výrobu.

TŘETÍ REVOLUCE: INLINE - extruze fólie přímo z taveniny.

Díky našim zkušenostem s konstrukcí a výrobou strojů na zpracování plastových granulátů jsme mohli instalovat vysoce výkonné výdejní a dopravních jednotky. V roce 2005 nám zkušenosti se zpracováním plastových granulátů v kombinaci s instalací dávkovacích a dopravních jednotek společnosti Hewitech umožnilo zahájit další vývojové kroky k výrobě tvarovaných fólií přímo z taveniny. Vyvinuli jsme výrobní proces vytlačování filmu INLINER s o 100 % vyšším objemem plastu, jakož i výrazně lepší designem a tvarovou přesností fólií. To byl další milník v dodávkách stále rostoucího počtu rozsáhlých projektů, a to nejen v aplikacích pro chladicí věže, ale také ve velkých čistírnách odpadních vod po celém světě.

Naše INOVACE nás odlišují účinnými výrobními technikami, novými výrobky a designy zvyšujícími výkon (včetně konfigurací specifických pro zákazníka) a specializovanými řešeními společně s konstrukcí našich strojů a nástrojů. V průběhu let to naši zákazníci ocenili v celé řadě aplikací a provozních oblastí.

Naše certifikační značky

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry