MATERIÁLY

Naše suroviny PP (polypropylen) a PVC (polyvinylchlorid) splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a mechanické vlastnosti. Hewitech zpracovává ročně několik desítek tisíc tun plastových granulí, a proto je významným kupcem se značným tržním vlivem.

Naše suroviny jsou nakupovány v mezinárodním měřítku a jsou vybírány a testovány s maximální péčí pomocí našeho systému řízení kvality DIN EN ISO 9001 ještě před dalším zpracováním na našich moderních vstřikovacích nebo vytlačovacích strojích. Tím je zajištěna trvale vysoká kvalita našich výrobků.

 

 

Nové materiály

Pro vysoce kvalitní aplikace, například v oblasti chemické výměny nebo na zvláštní žádost, používáme a zpracováváme ověřené nové materiály s materiálovou certifikací.

Biologicky rozložitelné výrobky, které jsou zcela šetrné k životnímu prostředí, jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu. Používají se v jezerech, rybnících nebo oceánech pro poskytnutí prostoru na osídlení měkkýši nebo rostlinami a slouží jako tzv. ekologická stanoviště pro drobné vodní živočichy.

Pro aplikace s vysokou únosností - např. pro systémy s infiltrací dešťové vody nebo moderní systémy pro skrápěné filtry – namícháme standardně používané plasty s vysoce kvalitními materiály a speciálními barvami nebo přísadami zlepšujícími vlastnosti podle přesných specifikací a požadavků na kvalitu.

Náš materiál

Regranuláty, drtě nejvyšší kvality – materiály typu NT

Za určitých podmínek také zpracováváme pečlivě testované suroviny, které byly přepracovány, jako jsou regranuláty, drtě a tzv. materiály typu „1B“. Speciální zkoušky těchto surovin jsou základními předpoklady pro náš systém zpracování a jsou pravidelně prováděny specializovanými externími organizacemi.

Vysoce kvalitní granulát

Vlastní matrice surovin

Pro každou aplikaci můžeme do naší speciálně vyvinuté matrice surovin přidat další specifické přísady. Díky tomu máme úplnou kontrolu nad vlastnostmi materiálu, což umožňuje trvalé zlepšování charakteristik výplní.

To zahrnuje:

 • Stabilizátory
 • Vysokoteplotní přísady
 • Přísady zpomalující hoření pro specifické podmínky dané země
 • Antimikrobiální přísady (např. proti legionellám nebo jiným bakteriím)
 • UV stabilizátory

Naši dodavatelé

Suroviny podléhají nejvyšším nárokům.

Nákupy surovin zajišťujeme prostřednictvím rozsáhlých rámcových smluv s významnými evropskými výrobci a získáváme granuláty, regranuláty nebo drtě ze stálých, důvěryhodných zdrojů, a proto můžeme dlouhodobě garantovat poměr cena/výkon našich produktů.

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry