FIREMNÍ ÚDAJE

hewitech GmbH & Co.KG
Am Langenhorster Bahnhof 16
D-48607 Ochtrup

Tel.: +49 (0)2553 - 9702-60
Fax: +49 (0)2553 - 9702-65
E-Mail: info(at)hewitech.de

AG Steinfurt HRA 2835

Akcionář
hewitech Industrieanlagenbau GmbH
AG Steinfurt HRB 3107
Geschäftsführer: Frank Dirkskötter

USt.-Ident.-Nr.: DE 158 631 592

Návrhy a programování
Cows Online GmbH
www.cows.de
info(at)cows.de

Foto
© Fotolia Nat bowornphatnon
© Fotolia pichitstocker
© Fotolia Moreno Soppelsa
© Fotolia MacX
© Fotolia sarikhani
© Fotolia aykuterd
© Fotolia xzotica65
© Fotolia Mariusz
© Fotolia Uwe Rieder
© Fotolia xixinxing
© ZKA Ingolstadt
© Shutterstock Grigorii Pisotsckii

Zákonné oznámení

Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace jsou majetkem společnosti Hewitech GmbH. Představují nejnovější informace v době zveřejnění. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, přesnost a úplnost poskytnutých informací a údajů je vyloučena. To platí také pro všechny ostatní webové stránky, na které se odkazuje prostřednictvím hypertextového odkazu. Společnost Hewitech GmbH nenese odpovědnost ani za obsah takových stránek.

Informace za žádných okolností nepředstavují právní záruky. Společnost Hewitech GmbH si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit nebo doplnit poskytnuté informace nebo údaje. Ze zde popsaných oblastí nelze odvodit žádné právní nároky. Nabídky jsou nezávazné v každém ohledu.

Společnost Hewitech GmbH neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vyplývající z použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce. Práva a povinnosti mezi společností Hewitech GmbH a uživatelem webové stránky nebo třetími stranami neexistují.

Obsah stránek Hewitech GmbH je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora reprodukován a/nebo publikován vcelku ani zčásti nebo uložen v informačním systému.

Veškeré informace nebo údaje, jejich použití, jakož i veškerá činnost, tolerování nebo opomenutí na webových stránkách Hewitech GmbH podléhají výhradně německému právu, s vyloučením mezinárodního práva. Místo plnění a výhradní soudní příslušnost je Steinfurt.

CHLAZENÍ

 • Modulární rozstřiková výplň NC
 • Modulární rozstřiková výplň VC
 • Výplně typu FILM
 • Křížoproudé aplikace
 • Eliminátory kapek
 • Trysky

DEŠŤOVÁ VODA

 • Série VARIO Box
 • Série CONTROL Box
 • Odvodňění
 • Odvodnění sportovní povrchy
 • Kořenové boxy
 • Zasakovací boxy

ČIŠTĚNÍ VODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Produkty COOLPAD
 • Odprášení
 • Čištění odpadního vzduchu
 • Clony
 • Skrápěné filtry