Absorpcja powietrza odlotowego Neutralizująca zapach innowacja
Wydajna struktura powierzchniowa przeciwko emisjom
Eliminacja zapachów

KOMPONENTY CZYSZCZENIA POWIETRZA ODLOTOWEGO I LIKWIDACJI ZAPACHÓW

Zwalczanie zapachów w rolnictwie przy intensywnej hodowli bydła oraz powietrze odlotowe powstające przy eksploatacji instalacji biogazowej wymusza stosowanie wydajnych systemów oczyszczania powietrza. Nasze samodzielnie opracowane wypełnienia uzyskują wysoką wydajność czyszczenia powietrza odlotowego zawierającego pyły, siarkę lub amoniak i od wielu lat są nieodzownym elementem nowych lub rozbudowywanych instalacji rolniczych.

Wysokie wymagania ustawowe z zakresu czystości powietrza odlotowego sprawiają, że także zakłady przemysłowe o wysokiej emisji zapachowej coraz częściej uruchamiają wydajne instalacje do oczyszczania powietrza odlotowego cele eliminacji zapachów. W tym zakresie w celu doposażenia instalacji oczyszczania biogazów (filtracja złóż zraszania biologicznego) dysponujemy naszymi wysoce wydajnymi wypełnieniami – z uwagi na ich ekonomiczność wraz z niewielkimi kosztami eksploatacji i zużycia energii, stanowiącymi silną alternatywę cenową i wydajnościową. Hewitech zalicza się do najbardziej znanych producentów wypełnień instalacji powietrza odlotowego. 

Chłodzenie

 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe NC
 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe VC
 • Wypełnienia foliowe krzyżowo-kanałowe CF
 • Wypełnienia do chłodni krzyżowo-prądowych
 • Odkraplacze i eliminatory unosu kropel
 • Zespoły rozpryskowe

Woda opadowa

 • Seria skrzynek rozsączających VARIO
 • Seria skrzynek rozsączających CONTROL
 • Elementy drenażowe
 • Boiska sportowe
 • Skrzynki TREE
 • Kasety filtracyjne

Oczyszczanie wody

 • Wypełnienia foliowe
 • Złoża zraszane
 • Szybiki czyszczące
 • Oczyszczacze lamelowe
 • Konstrukcje nośne
 • Układy rozprowadzania wody

Rolnictwo

 • Seria COOLPAD
 • Separatory pyłu
 • Czyszczenie powietrza odlotowego
 • Elementy zaciemniające
 • Seria siatek biodegradowalnych