MATERIAŁY

Nasze surowce z PP (polipropylenu) i PVC (polichlorku winylu) spełniają najwyższe wymagania. Hewitech przetwarza rocznie kilkadziesiąt tysięcy ton granulatu z tworzyw sztucznych i jest tym samym znaczącym odbiorcą tego surowca o odpowiednim wpływie na rynek.

W nasze surowce zaopatrujemy się na całym świecie, stąd przy ich starannym doborze i kontroli stosujemy system zarządzania jakości wg DIN EN ISO 9001, zanim surowce te zostaną przekazane do dalszej obróbki na naszych maszynach formowania wtryskowego i wyciskowego. Zapewnia to niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.

 

Nowe towary

Certyfikowane nowe materiały z atestami materiałowymi są przez nas przetwarzane dla wysoce wartościowych aplikacji na obszarze chemicznej wymiany materiałowej lub na specjalne zamówienie.

Ekologiczne, w pełni biodegradowalne produkty są produkowane ze skrobi ziemniaczanej lub kukurydzy. Znajdują one zastosowanie w jeziorach, stawach lub w morzach dla siedlisk roślin lub małż oraz służą jako tzw.

biotopy dla niewielkich stworzeń morskich.

Zastosowania z wysokim punktowym zamocowaniem obciążeń – jak przykładowo dla instalacji infiltracyjnych wody opadowej lub nowoczesnych złóż biologicznie zraszanych – wykonuje się z mieszanek z wysokiej wartości materiałów oraz farb i specjalnych dodatków poprawiających właściwości przy dokładnych wytycznych jakościowych i przetwarzane z punktową dokładnością.

Nasz materiał produkcyjny

Regranulaty, mączki i typy „NT“

Za przestrzeganie określonych wytycznych przetwarzamy też starannie sprawdzone uzdatnione surowce jak regranulaty, mączki i tzw. typy „1B“. Specjalne badania tych surowców stanowią u nas zasadniczy warunek dla przetwarzania i są też przeprowadzane regularnie przez zewnętrzne instytucje.

Wysokiej jakości granulat

Własna matryca surowców

Dla każdego zastosowania możemy dodać specjalne dodatki z naszej samodzielnie opracowanej matrycy surowców. Tym samym mamy pełną kontrolę nad właściwościami materiałowymi, co prowadzi do stałej poprawy właściwości wypełnień.

Zaliczają się do tego m.in.:

 • Stabilizatory
 • Dodatki poprawiające odporność na wysokie temperatury
 • Dodatki przeciwpożarowe wg wszystkich powszechnie stosowanych przepisów krajowych
 • Dodatki antymikrobowe (np. przeciwko legionelli lub innym bakteriom)
 • Stabilizatory UV

Nasi dostawcy

Surowce podlegają najwyższym rygorom.

W nasze surowce, jak regranulat i mączki, zaopatrujemy się na podstawie umów hurtowych z dużymi producentami europejskimi i ze sprawdzonych od wielu lat źródeł dostaw, przez co możemy zapewnić także w perspektywie długoterminowej odpowiedni stosunek ceny do wydajności naszych produktów. Zapewnia to naszym klientom gwarantowaną stabilność cenową przez cały okres realizacji projektu lub umowy.

Chłodzenie

 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe NC
 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe VC
 • Wypełnienia foliowe krzyżowo-kanałowe CF
 • Wypełnienia do chłodni krzyżowo-prądowych
 • Odkraplacze i eliminatory unosu kropel
 • Zespoły rozpryskowe

Woda opadowa

 • Seria skrzynek rozsączających VARIO
 • Seria skrzynek rozsączających CONTROL
 • Elementy drenażowe
 • Boiska sportowe
 • Skrzynki TREE
 • Kasety filtracyjne

Oczyszczanie wody

 • Wypełnienia foliowe
 • Złoża zraszane
 • Szybiki czyszczące
 • Oczyszczacze lamelowe
 • Konstrukcje nośne
 • Układy rozprowadzania wody

Rolnictwo

 • Seria COOLPAD
 • Separatory pyłu
 • Czyszczenie powietrza odlotowego
 • Elementy zaciemniające
 • Seria siatek biodegradowalnych