O Firmie

PRODUKTU POD JEDNYM SZYLDEM

Przedsiębiorstwo rodzinne Hewitech zostało założone przez Franka Dirksköttera i Nicole Hewing w 1993r. Przedsiębiorstwo to, początkowo jako "firma jednoosobowa" w branży budowy maszyn specjalnych, stale rozwijało się z celem produkowania niezawodnych i wydajnych maszyn dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Do maszyn tych zaliczają się urządzenia i narzędzia formujące, maszyny rotacyjne, urządzenia do spawania i cięcia, aż po stacje załadunku materiałowego oraz podajniki i mieszalniki. Powszechnie znane wypełnienia foliowe z PP, formowane wytłaczaniem bezpośrednio z wytopu i zgrzewane w bloki, od dziesięcioleci noszą sygnaturę Hewitech. Produkujemy bezpośrednio z granulatu, a nie z kupowanych drogich folii płaskich! Ponadto nowoczesna technologia produkcji ´prosto z wytopu´ pozwala na taką optymalizację produktu, jaką nasi klienci cenią już od dekad!

 

Technika wtrysku i zrównoważony wzrost

W dalszym etapie naszego rozwoju zainwestowaliśmy w technikę formowania wtryskowego z użyciem wielkogabarytowych narzędzi formierskich oraz opracowanie specjalnych zastosowań dla wypełniania chłodni kominowych i retencji wody opadowej. Efektem tego stały się nowe standardy dla uczestników rynku komponentów z tworzyw sztucznych!

Z polipropylenu wyprodukowaliśmy w niemalże każdej postaci i strukturze wydajne systemy wypełniania instalacji chłodniczych o nowoczesnej i wysoce efektywnej konstrukcji blokowej. W owym czasie doprowadziło to do niespodziewanych zmian na rynku chłodni kominowych. Znaczny wzrost wydajności chłodzenia i wyższa sprawność instalacji elektrociepłowniczych, jak też zastosowanie bezpieczniejszego dla zdrowia materiału niż PVC stanowiło przełom dla naszego młodego przedsiębiorstwa i wprowadziło na ścieżkę zrównoważonego wzrostu.

Towarzyszyła temu też budowa testowej wieży chłodniczej własnej konstrukcji, której układ i metoda pomiaru w owym czasie stały się miarodajnym odniesieniem dla rozwoju wysoce wydajnych, kompaktowych wypełnień chłodni. Na naszym bliźniaczym stanowisku pomiarowym chłodzenia zapewniliśmy możliwość szybkiego porównywania i dalszego rozwoju opracowanych produktów w takich samych warunkach. Wyniki tych badań są jeszcze dzisiaj odnośnikiem dla obliczeń wydajności chłodniczej i spadku ciśnienia wypełnień.

Do chwili obecnej silny duet: formowanie wtryskowe i budowa maszyn specjalnych

FORMOWANIE WTRYSKOWE
Opracowane przez nas kształtki wtryskowe znajdują zastosowanie w najróżniejszych obszarach jak np. infiltracja wody opadowej, adiabatyczne układy chłodzenia i produkcja wypełnień do chłodni kominowych i wentylatorowych. W tych obszarach stawiamy na ciągły innowacyjny rozwój. Specjalnie opracowane metody produkcji i ciągłe badania nowych materiałów (m.in. efekt lotusa) w naszym własnym polu badawczym gwarantują precyzję i wysoką wydajność.

 

BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH

Pomysły i postawione zadania znajdują swój kształt w dziale konstrukcyjnym CAD Hewitech. Budowa narzędzi (CNC) i maszyn specjalnych pod jednym szyldem zapewnia niezależność oraz pozwala na najkrótsze czasy realizacji prac rozwojowych i produkcji nowych maszyn i elementów z tworzyw.

Doświadczenie i pogłębiona wiedza także tutaj stanowią warunek optymalnej konstrukcji i produkcji.

Trzecia rewolucja: Wyciskanie foliowe INLINE z wytopu

W 2005 r. do przetwarzania granulatów z tworzyw sztucznych oraz budowy podajników i przenośników wykorzystaliśmy nasze know-how z budowy maszyn, aby opracować dalsze kroki procesowe dla folii strukturalnych produkowanych z wytopu. W ten sposób udało się nam stworzyć metodę wytłaczania foliowego INLINE ze 100% wyższą wydajnością produkcyjną z masy tworzywa niż dotychczas oraz ze znacznie lepszą precyzją wzorowania folii strukturalnej. Był to kolejny krok milowy w zakresie dostaw dla coraz częstszych, dużych projektów inwestycyjnych nie tylko na obszarze chłodni, ale też dla wielkich oczyszczalni ścieków ze złożami biologicznymi na całym świecie.

INNOWACJE w zakresie wydajnych technologii produkcyjnych, nowoczesnego i zwiększającego sprawność wzornictwa produktów (także na podstawie wzorów klientów), specjalnych rozwiązań oraz własnej budowy maszyn i narzędzi to nasze cechy charakterystyczne. Już od wielu lat jest to doceniane przez naszych klientów z różnych branż i dziedzin.

Nasze oznaczenia testowe

Chłodzenie

 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe NC
 • Wysokowydajne wypełnienia siatkowe VC
 • Wypełnienia foliowe krzyżowo-kanałowe CF
 • Wypełnienia do chłodni krzyżowo-prądowych
 • Odkraplacze i eliminatory unosu kropel
 • Zespoły rozpryskowe

Woda opadowa

 • Seria skrzynek rozsączających VARIO
 • Seria skrzynek rozsączających CONTROL
 • Elementy drenażowe
 • Boiska sportowe
 • Skrzynki TREE
 • Kasety filtracyjne

Oczyszczanie wody

 • Wypełnienia foliowe
 • Złoża zraszane
 • Szybiki czyszczące
 • Oczyszczacze lamelowe
 • Konstrukcje nośne
 • Układy rozprowadzania wody

Rolnictwo

 • Seria COOLPAD
 • Separatory pyłu
 • Czyszczenie powietrza odlotowego
 • Elementy zaciemniające
 • Seria siatek biodegradowalnych